کوردی | العربية | English
پۆلێن
داتاى كشتوكاڵى له‌ هه‌رێمى كوردستان
نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌رى چاندراوى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2021 14,089
به‌رهه‌مى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2021 12,179
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى برنج  (كگم/دۆنم) 2021 864.4
**رووبه‌رى چاندراوى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 4,500,487
**به‌رهه‌مى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 2,289,051
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نم  (كگم/دۆنم) 2020-2021 508.6
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمى دێمى (1000 دينار) 2016-2017 121
**رووبه‌رى چاندراوى جۆ له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 492,861
**به‌رهه‌مى جۆ له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 185,182
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى جۆ  (كگم/دۆنم) 2020-2021 375.7
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) 2016-2017 99.1
رووبه‌رى چاندراوى نۆك له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 23,385
به‌رهه‌مى نۆك له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 7,596
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى نۆك  (كگم/دۆنم) 2020-2021 324.8
رووبه‌رى چاندراوى نيسك له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 1,162
به‌رهه‌مى نيسك له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 362
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى نيسك  (كگم/دۆنم) 2020-2021 311.1
رووبه‌رى چاندراوى گه‌نمه‌شامى له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2021 20,024
به‌رهه‌مى گه‌نمه‌شامى له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2021 67,795
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمه‌شامى  (كگم/دۆنم) 2021 3,386
*ژماره‌ى جووتياران بۆ چاندنى به‌روبوومى زستانه‌ له‌هه‌رێمى كوردستان 2016-2017 68,704
ژماره‌ى ئامێره‌كانى كشتوكاڵى له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 16,592 تراكتۆر
ژماره‌ى ئامێره‌كانى كشتوكاڵى له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 1,251 ده‌راسه‌
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و دواداچوون
*سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى پلاندانان / ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێم
**رووبه‌ر و به‌رهه‌مى پێشبينيكراو