کوردی | العربية | English
پۆلێن
په‌روه‌رده‌، ته‌ندروستى و كۆمه‌ڵايه‌تى
هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 534
هه‌ولێر 2018-2019 250
سلێمانى 2018-2019 194
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 13
دهۆك 2018-2019 77

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 82,900
هه‌ولێر 2018-2019 33,283
سلێمانى 2018-2019 29,849
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 1,980
دهۆك 2018-2019 17,788

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 6,557
هه‌ولێر 2018-2019 2,310
سلێمانى 2018-2019 2,656
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 214
دهۆك 2018-2019 1,377

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 5,757
هه‌ولێر 2018-2019 2,139
سلێمانى 2018-2019 1,912
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 133
دهۆك 2018-2019 1,573

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 1,609,268
هه‌ولێر 2018-2019 581,507
سلێمانى 2018-2019 521,261
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 25,061
دهۆك 2018-2019 481,439

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 114,853
هه‌ولێر 2018-2019 39,835
سلێمانى 2018-2019 45,120
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 3,745
دهۆك 2018-2019 26,153
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى په‌روه‌رده‌

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 14
هه‌ولێر 2019-2020 5
سلێمانى 2019-2020 5
دهوك 2019-2020 3
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 1

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 116
هه‌ولێر 2019-2020 33
سلێمانى 2019-2020 46
دهۆك 2019-2020 31
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 6

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 9,260
هه‌ولێر 2019-2020 3,891
سلێمانى 2019-2020 2,965
دهۆك 2019-2020 2,252
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 152

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 114,071
هه‌ولێر 2019-2020 39,470
دهۆك 2019-2020 38,236
سلێمانى 2019-2020 33,338
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 3,027

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 24
هه‌ولێر 2019-2020 8
سلێمانى 2019-2020 8
دهوك 2019-2020 8
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 893
هه‌ولێر 2019-2020 428
سلێمانى 2019-2020 276
دهۆك 2019-2020 189
هه ڵه‌بجه‌‌ 2019-2020 -

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 23,351
هه‌ولێر 2019-2020 9,583
سلێمانى 2019-2020 7,894
دهۆك 2019-2020 5,874
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى خويندنى باڵا

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 239,000
هه‌ولێر 2018 211,000
سلێمانى 2018 234,000
دهۆك 2018 199,000

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 1,293,000
هه‌ولێر 2018 1,118,000
سلێمانى 2018 1,233,000
دهۆك 2018 1,377,000

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 5.46
هه‌ولێر 2018 6.7
سلێمانى 2018 4.46
دهۆك 2018 8.6
سه‌رچاوه‌: رووپێوى SWIFT ساڵى 2018

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 133
هه‌ولێر 2020 50
سلێمانى 2020 58
دهۆك 2020 22
هه‌له‌بجه‌ 2020 3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 915
هه‌ولێر 2020 283
سلێمانى 2020 414
دهۆك 2020 175
هه‌له‌بجه‌ 2020 43

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 11
هه‌ولێر 2020 13
سلێمانى 2020 12
دهۆك 2020 6
هه‌له‌بجه‌ 2020 9

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 4
هه‌ولێر 2020 6
سلێمانى 2020 4
دهۆك 2020 2
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 1.6
هه‌ولێر 2020 1.7
سلێمانى 2020 1.8
دهۆك 2020 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 1.4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 3
هه‌ولێر 2020 4
سلێمانى 2020 3
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 17
هه‌ولێر 2020 21
سليمانى 2020 15
دهۆك 2020 14
هه‌له‌بجه‌ 2020 4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 2
هه‌ولێر 2020 3
سلێمانى 2020 2
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 1

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 14
هه‌ولێر 2020 9
سلێمانى 2020 28
دهۆك 2020 4
هه‌له‌بجه‌ 2020 21

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 99.5
هه‌ولێر 2020 99.6
سلێمانى 2020 99.7
دهۆك 2020 99.3
هه‌له‌بجه‌ 2020 99.3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 0.5
هه‌ولير 2020 0.4
سلێمانى 2020 0.3
دهۆك 2020 0.7
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.7

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 93.6
هه‌ولێر 2020 86.8
سليمانى 2020 96.2
دهۆك 2020 99.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 100.0

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 6.9
هه‌ولێر 2020 13.6
سلێمانى 2020 4.1
دهۆك 2020 1.1
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.0

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2020 58.9
هه‌ولير 2020 58.3
سلێمانى 2020 48.0
دهۆك 2020 75.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 57.4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 41.2
هه‌ولير 2020 41.8
سلێمانى 2020 51.7
دهۆك 2020 25.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 43.3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 16
هه‌ولێر 2020 12
سلێمانى 2020 8
دهۆك 2020 32
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)