کوردی | العربية | English
پۆلێن
پیشه‌سازى
نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2018 132
ژماره‌ى كرێكار 2018 12,737
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2018 159,741
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2018 2,144,277
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2018 3,722,735

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2018 375
ژماره‌ى كرێكار 2018 5,401
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2018 37,779
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2018 456,039
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2018 560,424

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2013 10,387
ژماره‌ى كرێكار 2013 33,861
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2013 187,130
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2013 650,700
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2013 1,135,761

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2014 487
ژماره‌ى كرێكار 2014 4,333
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2014 24,758
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2014 74,625
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2014 155,927

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى خێزان 2012 2,431
ژماره‌ى كرێكار 2012 3,163
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2012 650.7
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2012 3,325.7
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م/مليۆن دينار 2012 19,209.43